Pro0% 1404x2048

บลูพอร์ต จัดหนักผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

10 January - 31 October 2024

บลูพอร์ต🐳 จัดหนักผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน 🤩
เฉพาะสินค้าในแผนก Department Store/Power mall กับบัตรเครดิต ชั้นนำร่วม 10 ธนาคาร

รายละเอียดดังนี้

 • แบ่งชำระ 0%x10 เดือน เมื่อช้อปตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
  บัตรเครดิต BANGKOK BANK M Visa
  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
  บัตรเครดิตยูโอบี
  บัตรเครดิตซิตี้
  บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
  บัตรเครดิต CardX และ SCB
  บัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อย ทุกประเภท
 • แบ่งชำระ 0%x6 เดือน เมื่อช้อปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
  บัตรเครดิต BANGKOK BANK M Visa
  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
  บัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิตซิตี้
 • แบ่งชำระ 0%x4 เดือน เมื่อช้อปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
  บัตรเครดิต BANGKOK BANK M Visa
  บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
  บัตรเครดิต CardX และ SCB
  บัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อย ทุกประเภท
  บัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภท (เฉพาะแผนก Power Mall)

เฉพาะการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ยกเว้น สุรา / Wine Cellar, บุหรี่, ยา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, สินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น อาหาร หรือ อาหารเสริมสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร / Eligible for credit card issued in Thailand only.