2048 A4 02

Food Fin Fun อร่อยฟิน สวรรค์นักกิน แจกเต็มอิ่มกว่า 100,000 บาท

1 - 31 October 2022

เฉพาะวันจันทร์ – พฤหัส เพียงช้อปในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 500 บาท ลูกค้าทั่วไป รับคูปองส่วนลดมูลค่า 40 บาท ลูกค้าทรู รับคูปองส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มกับร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนฟู้ดคอร์ท เทคโฮม และหัวหินเทสต์ ชั้น G 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 500 บาท/ ใบเสร็จ 
 • จำกัด 120 สิทธิ์/วัน (แบ่งเป็น ทั่วไป 60 สิทธิ์/วัน และทรู 60 สิทธิ์/วัน), จำกัดรวม 2,040 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะวันจันทร์ – พฤหัสเท่านั้น
 • จำกัด 1 คูปอง/ใบเสร็จ/โต๊ะ ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นในร้าน และไม่สามารถขอแยกใบเสร็จหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • แลกรับคูปองได้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
 • คูปองใช้ได้ที่ Dunkin Donut, Café Amazon, Swensen’s, Fuku Matcha, Dairy Queen, S&P, Saint Etoile, KFC, Burger King, Food Court, Eric Kayser, หัวหินเทสต์
 • คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 7 พ.ย. 65
 • ลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่าง กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังหักส่วนลดในคูปองแล้ว 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น 
 • สามารถรวบรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯและศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, wine cellar, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดคอร์ท และใบเสร็จร้านเพชร จิลเวลรี่ และร้านทอง
 • แสดงคูปอง Bluport Food Fin Fun ต่อพนักงาน ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการที่บลูพอร์ต หัวหิน ก่อนสั่งอาหารเท่านั้น
 • คูปองนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • จำกัด 1 คูปอง/ใบเสร็จ/โต๊ะ ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นอื่นในร้าน และไม่สามารถขอแยกใบเสร็จหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บลูพอร์ต หัวหิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนู รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
 • หากเกิดข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากการบริการ หรือเงื่อนไขของทางร้านอาหาร บลูพอร์ต หัวหิน ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • บลูพอร์ต หัวหิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ เนื่องจากการผิดพลาดจากการพิมพ์