2020-02-27 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 Asia/Bangkok เดอะมอลล์ กรุ๊ป-รพ.ราชวิถี รวมใจเพื่อคนไทย ปลอด COVID-19 เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าวโครงการ”เดอะมอลล์ ก […]
S 8577102
S 8577104
S 8577105
S 8577106
S 8577107
S 8577108
S 8577109
S 8577110
S 8577111
S 8577112
S 8577102
S 8577104
S 8577105
S 8577106
S 8577107
S 8577108
S 8577109
S 8577110
S 8577111
S 8577112

เดอะมอลล์ กรุ๊ป-รพ.ราชวิถี รวมใจเพื่อคนไทย ปลอด COVID-19

27 February - 31 December 2020

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าวโครงการ”เดอะมอลล์ กรุ๊ป-รพ.ราชวิถี รวมใจเพื่อคนไทย ปลอดCOVID-19″ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคตั้งต้นจำนวน 1,000,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

โดยภายในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลราชวิถี, ศิลปิน-ดารา มาร่วมพูดคุยและเชิญชวน
บริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลรักษา, ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ที่ Quatier Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า The EmQuartier